Niềm tự hào khi được góp một phần nho nhỏ…Cầu mong mọi người sức khỏe, bình an, đất nước sớm được trở lại yên bình!

Tháng Mười 8, 2021 8:53 chiều

hình ảnh đoàn viên công đoàn đi nhập dữ liệu tét covid 19 tại trung tâm y tế Ba Đồntho corona hay tranh xa