hiến máu nhân đạo

Công đoàn trường mầm non Quảng Lộc đã tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo